Dyrekcja i Kierownictwo KWK ROW ruch " Rydułtowy"

Wykaz stanowisk  i imiennie zajmowane funkcje 

                Dyrekcji i Kierownictwa Kopalni

według nowego Schematu Organizacyjnego KWK ROW - Ruch Rydułtowyobowiązującego od 1 07 2016 r.

D                        Dyrektor Kopalni. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego           

                          Adam Robakowski

DT-Ruch R      Naczelny Inżynier Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego   

                          Aleksander Chowaniec


TG-Ruch R      Kierownik Działu Górniczego - Główny Inżynier Górniczy                                      

                          Adam Musioł

GG 1 Ruch R   Kierownik Robót Górniczych ds. Wydobycia                             

                          Jacek Jeszka

GG 2 Ruch R   Kierownik Robót Górniczych ds. Robót Przygotowawczych i Firm Obcych                 

                          Jan Szymiczek

GG 3 Ruch R   Kierownik Robót Górniczych ds. Zbrojeń i Likwidacji, Przewozu  

                          Dołowego i Transportu

                          Zbigniew Czubak

DBH                 Kierownik Działu BHP, Główny Inżynier BHP

                          Piotr Francuz

BHP M - R       Inżynier BHP, Z-ca Kierownika Działu BHP                                         

                          Dariusz Łabędzki

TS                     Kierownik Działu Techniki Strzałowej, Główny Inżynier Strzelniczy       

                          Marcin Stajer

TOT                  Kierownik Działu Tąpań, Główny Inżynier Tąpań                           

                          Sławomir Olechowski                     

TW - Ruch R    Kierownik Działu Wentylacji, Główny Inżynier Wentylacji  

                           Witold Reclik

TM-Ruch R      Kierownik Działu Energomechanicznego, Główny Inżynier Energetyczno - Maszynowy               

                           Piotr  Bulenda

ME-Ruch R      Główny Elektryk                                

                           Andrzej Godoj

MM-Ruch R     Główny Mechanik ds. Dołowych                                

                           Piotr Skrzyszowski

MP-Ruch R      Główny Mechanik ds. Obiektów Podstawowych

                           Zbigniew Piszczan

TE                     Inżynier Energetyczny

                          Damian Tomiczek 

TJP M -R         Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej, Kierownik Działu Przeróbki  

                          Mechanicznej                   

                          Michał Weiss

JP – Ruch R     Kierownik Przeróbki Mechanicznej

                          Piotr Nedobecki

TMG                 Kierownik Działu Mierniczego, Kierownik Działu Geologicznego Główny

                          Inżynier Mierniczy Geologiczny 

                          Piotr Grabowski 

MG M - R        Kierownik Działu Mierniczego, Kierownik Działu Geologicznego Z-ca

                          Głównego Inżyniera Mierniczo Geologicznego 

                          Tadeusz Szryt 

TPI                    Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji , Główny Inżynier

                           Inwestycji    

                          Krzysztof Baluch

TOŚ                  Kierownik Działu Ochrony Środowiska                                   

                          Eugeniusz Perenc

DSO                  Dział Spraw Obronnych i Ochrony                      

                          Jacek Zimoch

DOP                  Dział Organizacyjno-Prawny                       

                           Leszek Bednorz

DSZ                  Dział Zintegrowanego Systemu Zarządzania     

                          Dariusz Cichy

DKJ                  Dział Jakości

                          Halina Śmiechowska

 DOK                Dział Obsługi Klienta

                          Bożena Naumann

DL   M - R       Dyrektor ds. Pracowniczych                                                

                          Marcin Maciejczyk

LZ   M - R        Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych           

                          Krystian Lala

LN  M - R        Kierownik Działu Norm i Wynagrodzeń                                  

                          Bogdan Samul

 DE                    Dyrektor ds. Ekonomicznych

                          Tomasz Pierchała   

EP                     Dział Ekonomiki Produkcji i Pozostałych Rozliczeń                          

                          Bogusława Wypenda

EZP                  Dział Zamówień i Przetargów

                          Marek Sobik

ER                     Dział Restrukturyzacji Majątku

                          Tomasz Oleś

EGM                 Dział Gospodarki Materiałowej                 

                          Dariusz Sawicki

E M                   Dział Magazynów                                    

                          Blandyna Ryszka