Dyrekcja i Kierownictwo KWK " Rydułtowy - Anna"

          Wykaz stanowisk  i imiennie zajmowane funkcje                  Dyrekcji i Kierownictwa Kopalni
według nowego Schematu Organizacyjnego
obowiązującego od 1 01 2012 r.
Aktualizacja 08 10 2015r
 
D         Dyrektor Kopalni. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego           
           Janusz Matuszek
 
DT       Dyrektor ds. Produkcji I Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego   
           Aleksander Chowaniec
 
TG       Kierownik Działu Górniczego                                                                           
           Adam Musioł
 
GG 1   Kierownik Robót Górniczych ds. Eksploatacji                               
          Krzysztof Grudzień
 
GG 2   Kierownik Robót Górniczychds. Robót Przygotowawczych                   
          Jan Szymiczek
 
GG 3   Kierownik Robót Górniczych ds. Zbrojeń, Likwidacji i Regeneracji      
          Kazimierz Datko
 
GG 4   Kierownik Robót Górniczych ds. Transportu Dołowego              
          Zbigniew Czubak
 
DBH   Kierownik Działu BHP i Szkolenia                                            
         Dariusz Łabędzki
 
TS     Kierownik Działu Techniki Strzałowej Inżynier Strzelniczy            
         Eugeniusz Gwóźdź
 
TOT    Kierownik Działu Tapań                                                    
          Marek Widera
 
TW      Kierownik Działu Wentylacji                                               
          Tomasz  Duda
 
TM      Kierownik Działu Energomechanicznego                
          Piotr  Bulenda
 
ME1    Główny Elektryk ds. Dołu                                         
           Mariusz Porwolik
 
ME2    Główny Elektryk ds. Obiektów Podstawowych                               
           Andrzej Godoj
 
MM     Główny Mechanik ds. Dołu                                 
            Piotr Skrzyszowski
 
MP      Główny Mechanik ds. Obiektów Podstawowych i Ruchu Powierzchni  
            Kazimierz Płaziński
 
TGL    Koordynator ds likwidacji ruchu Anna    Zbigniew Kwaśnica
 
TE      Główny Energetyk 
          Jan Janowski
 
TJP     Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej                   
          Piotr Niedobecki
 
TMG   Kierownik Działu Miernictwa i Geologii Główny Mierniczy Górniczy    
         Tadeusz Szryt
 
TPI     Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji     
          Czesław Jenderko
 
TOŚ    Kierownik Działu Ochrony Środowiska                                   
          Marek Helios
 
DSO    Kierownik Działu Spraw Obronnych i Ochrony                      
          Jacek Zimoch
 
DOP    Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego                       
          Urszula Datko
 
DSZ    Kierownik Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzania     
          Dariusz Cichy
 
DKJ    Kierownik Działu Jakości                                          
         Zuzanna Jendrzejczyk
 
DL      Dyrektor ds. Pracy                                                 
          Marcin Maciejczyk
 
LZ      Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Osobowych           
          Ryszard Szmajduch
 
LAS    Kierownik Działu Administracyjno - Socjalnego                           
          Adam Rakus
 
LN      Kierownik Działu Norm i Płac                                  
          Andrzej Czajka
 
LR     Kierownik Działu Zarządzania i Restrukturyzacji Nieprodukcyjnych Aktywów
         Trwałych  Lucyna Kulka
 
LOK   Kierownik Działu Obsługi Klienta                            
         Rainchard Kuśka
 
DE     Dyrektor ds. Ekonomiczno-Księgowych                 
         Bogdan Samul
 
GKE   Kierownik Działu Wynagrodzen i Pozostałych Rozliczeń
         Danuta Brzenczek
 
EP     Kierownik Działu Ekonomiki Produkcji                           
         Janina Kozielska
 
EZP    Kierownik Działu Zamówień i Przetargów                          
          Mariusz Szymiczek
 
ELG    Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej                 
          Jacek Pogoda
 
ELM   Kierownik Działu Magazynów                                    
         Waldemar Szczepanek